Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

GIẤY CHỨNG NHẬN THU HỒI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE
XE: ……………… BIỂN SỐ: ………………

Theo đề nghị thu hồi đăng ký, biển số xe của: (3) ………………

(4) ………………chứng nhận:……………………………………

Họ tên chủ xe: ……………………………………

Địa chỉ: ………………………………… Điện thoại: …………………………..

Số CMND (Hộ chiếu): …………………. cấp ngày …………/……………/ ………………. tại ………….

Đã thu hồi đăng ký, biển số xe: ……………… đăng ký ngày ………………..

Xe có đặc điểm dưới đây:

Nhãn hiệu: ……………………… Số loại: ………………………

Loại xe: ……………………… Màu sơn: …………………………

Số máy: ………………………….. Số khung: …………………….

Đã thu lại biển số xe; đăng ký xe.

Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe không có giá trị để đăng ký xe.

Khi nhượng, bán xe chủ xe phải đến cơ quan (5) …………… đang quản lý xe này để rút hồ sơ gốc làm thủ tục sang tên, đổi chủ.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang12/10/mau08Giaychungnhanthuhoi.doc

Trả lời