GeForce 256 (Linux Display Driver – AMD64/EM64T) 1.0

Được hỗ trợ thêm X.Org 7.1
Cải thiện tương tác với các nhân Linux phiên bản mới hơn

Hướng dẫn

Bước 1: Xem thông tin về bản quyền phần mềm Nvidia

Bạn sẽ phải đồng ý với các điều khoản bản quyền này trước khi download.

Bước 2: Download file Driver

File download: NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-7184-pkg2.run

Người dùng SuSE: đọc thêm về phần hướng dẫn cài đặt SuSE Nvidia trước khi download driver.

Bước 3: Cài đặt

Nhập vào lệnh “sh NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-7184-pkg1.run” để cài đặt driver, sau đó chỉnh sửa file X config cho thích hợp. Nếu bạn sử dụng hệ thống Linux 2.6, trước tiên hãy nhập vào “modprobe -q agpgart“. Đọc thêm phần Readme để biết thêm thông tin.

Link download : http://download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86_64/1.0-7184/NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-7184-pkg2.run

Trả lời