gDial Pro for Palm WebOS

gDial Pro là ứng dụng của Google Voice dành cho Palm Pre. Chương trình này cung cấp cách dễ dàng gọi mọi người trong danh sách liên lạc hoặc gửi tới họ tin nhắn từ số Google Voice thay vì số điện thoại của bạn. Người dùng cung có thể hiển thị bản ghi Google Voice và tạo thay đổi tài khoản Google Voice trên ứng dụng này. gDial Pro cho phép người dùng có thể gọi tới bất kì một người nào trong danh sách liên lạc bằng cách sử dụng Google Voice là số điện thoại gọi đi, gửi tin nhắn SMS thông qua Google Voice, hiển thị các cuộc gọi trên Google Voice, bản ghi văn bản và voicemail, truy cập trang Google Voice từ ứng dụng và thông tin người gọi từ bất kì ai trong danh sách Google Voice Contacts.

 

Phiên bản mới này có:

  • Thay đổi tùy chỉnh người dùng để biến nó dễ dàng sử dụng hơn với người dùng mới
  • Cho phép gọi 7 số trong mã khu vực của người dùng
  • Thêm thông báo hỗ trợ cho hầu hết các tùy chỉnh
  • Thay đổi màn hình Preference: chỉ hiển thị các Preference yêu cầu theo mặc định với một nút bật hiển thị Preference nâng cao
  • Notification sẽ thông báo cho người dùng khi họ có voicemail mới
  • Không hiển thị đăng nhập thất bại khi không kết nối được với Internet

Link download : http://download.cnet.com/gDial-Pro-for-Palm-WebOS/3000-2349_4-10968803.html?tag=mncol

Trả lời