FunctionFlip for Mac

FunctionFlip for Mac hỗ trợ người dùng tạo shortcut phím tùy chỉnh và chỉ định lại phím chức năng trên Mac.

FunctionFlip có khả năng điều khiển phím chức năng của MacBook và MacBook Pro, chuyển các phím đặc biệt trở lại nhóm phím F và ngược lại.

Là một Preference Pane, người dùng có thể tìm phần mềm ngay trong nhóm Other trong System Preferences.

Mục đích chính của FunctionFlip là tắt những chức năng đặc biệt – rewind, play, mute… trên phím chức năng. Người dùng có thể chỉ định shortcut tùy chỉnh cho phím chức năng của riêng mình, sử dụng chương trình như QuickSilver hoặc Keyboard Maestro.

Minh Lộc

Link download : http://kevingessner.com/public/downloads/FunctionFlip/2.2/FunctionFlip.prefPane.zip

Trả lời