Fujifilm X10 Firmware For Mac

Fujifilm X10 Firmware For Mac là phiên bản dành cho hệ điều hành Mac, giúp máy sửa tình trạng hiển thị sai khẩu độ và cải thiện khả năng lấy nét tự động trong chế độ bám nét đối tượng liên tục (Tracking AF).

Fujifilm X10 Firmware For Mac

Firmware 1.02 cập nhật kết hợp các vấn đề sau đây:

1. Cải thiện hiện tượng giá trị khẩu độ hiển thị không chính xác như “F2.2” ngay cả khi giá trị thực tế đã được thiết lập để “F2.0”.

– Thiết lập chế độ quay số tới [A] [M].

– Thiết lập độ mở ống kính F2.0 (khẩu độ mở).

– Vị trí ống zoom được chuyển đến cạnh rộng.

2. Trong chế độ “Tracking” cải thiện khả năng lấy nét tự động.

Chú ý:

Sau khi tải về file “FPUPDATE.DAT” thì bạn phải tiếp tục tải chương trình chuyển đổi nếu:

– Đối với Windows thì tải file “FPUpdateV.exe” tại đây.

– Đối với Mac thì tải file “FPUPDATETRF.dmg” tại đây.

Tuyết Mai

Hướng dẫn Hướng dẫn sử dụng:

– Bước 1: Tải về bản nâng cấp firmware

– Bước 2: Sao chép “FPUPDATE.DAT” sang media (sao chép dữ liệu mà không cần tạo thư mục)

+ Gỡ bỏ tất cả thiết bị USB kết nối với máy tính ngoại trừ chuột.

+ Kết nối máy ảnh với máy tính

+ Kích đúp vào tập tin “FPUPDATETRF” trên màn hình Desktop.

Nhấn nút OK trên cửa sổ

Fujifilm X10 Firmware For Mac

Nhấn nút Exit trên cửa sổ

Fujifilm X10 Firmware For Mac

+ Hủy bỏ kết nối DSC và ngắt kết nối máy ảnh với máy tính

+ Tắt máy ảnh

– Bước 3: Cập nhật phần mềm bằng cách sử dụng media (sao chép dữ liệu mà không cần tạo thư mục)

+ Tắt máy ảnh trong giữ nút “Back”

Màn hình này xuất hiện cho dù bộ chuyển đổi AC được kết nối hay không. Khi màn hình xuất hiện nhấn nút OK

Fujifilm X10 Firmware For Mac

+ Nhấn nút OK

Fujifilm X10 Firmware For Mac

+ Nhấn nút OK

Fujifilm X10 Firmware For Mac

+ Nhấn nút OK

Phần mềm bắt đầu được cập nhật

Fujifilm X10 Firmware For Mac

Chờ khoảng 90 giây để hoàn thành quá trình cập nhật Firmware

Fujifilm X10 Firmware For Mac

+ Khi màn hình này xuất hiện thì phần mềm đã cập nhật thành công

Fujifilm X10 Firmware For Mac

+ Tắt máy ảnh

– Bước 4: Kiểm tra phần mềm đã nâng cấp

Fujifilm X10 Firmware For Mac

Link download : http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/firmware/x/x10/exe/index/FPUPDATE.DAT

Trả lời