FrostWire

Tuy FrostWire là người anh em “sinh sau để muộn” của phần mềm chia sẻ và tìm kiếm rất phổ biến LimeWire PRO, nhưng FrostWire dần khẳng định vị thế của mình trên cộng đồng mạng. Với mục đích giữ lại những khách hàng của Limewire, chia sẻ bất cứ hồ sơ dữ liệu nào về Gnutella và mạng Bittorrent.

Giao din chinh cua FrostWire

Hướng dẫn Video giới thiệu về FrostWire:

Tổng hợp

Link download : http://dl.frostwire.com/frostwire/5.5.3/frostwire-5.5.3.windows.exe

Trả lời