Freeraser

Cách xóa file thông thường sẽ không đủ làm bạn an tâm. Nhất là khi bạn cần xóa những thông tin nhạy cảm, như các bí mật kinh doanh chẳng hạn, bạn luôn muốn nó “vĩnh viễn ra đi”. Bởi vì, như bạn đã biết, có rất nhiều phần mềm có khả năng khôi phục những dữ liệu đã xóa.

Nếu bạn cần một công cụ xóa dữ liệu vĩnh viễn và an toàn, bạn có thể sẽ cần đến Freeraser. Phần mềm này hỗ trợ các thuật toán ghi ngẫu nhiên, đảm bảo rằng dữ liệu đó sẽ không thể khôi phục dữ liệu được và có 3 mức độ xóa:

  1. Xóa nhanh
  2. Tiêu hủy
  3. Xóa hoàn toàn

Link download : http://fileslocker.com/dl/Freeraser/FreeraserSetup.exe

Trả lời