Free Video MP3 Extractor

Nếu bạn có nhu cầu trích xuất âm thanh từ các tập tin video với nhiếu đinh dạng khác nhau thì Free Video MP3 Extractor là một lựa chọn hợp lý. Thông qua công cụ này bạn có thể nhanh chóng trích xuất âm thanh từ đĩaDVD Video sang chuẩn âm thanh MP3. Ngoài ra chương trình còn có khả năng trích xuất âm thanh từ các định dạng video thông dụng khác sang MP3 gồm: avi, divx, wmv, asf, mpeg, vob, dvd, mov, mp4 và rm.

Link download : http://www.jodix.com/video-mp3-extractor/jodix-video-mp3-extractor.exe

Trả lời