Free Uploader for Facebook

Free Uploader for Facebook hoàn toàn phù hợp với những ai sử dụng Facebook như một công cụ để lưu trữ, chia sẻ video và hình ảnh của mình với bạn bè.

Free Uploader for Facebook

Chương trình sử dụng rất đơn giản. Sau khi nhận được thông qua quá trình cài đặt nhanh chóng, bạn chỉ cần mở chương trình và duyệt video hoặc hình ảnh bạn muốn tải lên Facebook.

Lưu ý: Bạn cần đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn để có thể tải media lên bằng Free Uploader for Facebook. Trong vòng một vài phút video sẽ được tải lên và hình ảnh cũng có sẵ trong tài khoản Facebook của bạn.

An Nhiên (theo DVDVideoSoft)

Link download : http://download.dvdvideosoft.com/downloadSource/FreeUploaderForFacebook.exe

Trả lời