Free Medical Dictionary

Free Medical Dictionary – Phần mềm giúp tải từ điển y khoa miễn phí.

Đây là một ứng dụng đơn giản cho phép bạn truy cập tất cả các thông tin y khoa mà bạn muốn tìm hiểu.

Free Medical Dictionary

Tính năng

  • Bao gồm các thông tin và định nghĩa về tất cả các lĩnh vực y học như: thuật ngữ, dược phẩm, thiết bị chăm sóc y tế, tình trạng sức khỏe, thiết bị y tế …
  • Tải, cài đăt và không cài đặt nhanh chóng và dễ dàng
  • Cập nhật miễn phí và liên tục
  • Không có thư rác hay phần mềm gián điệp

Yêu cầu hệ thống:

  • Internet Explorer 4.0 hoặc mới hơn
  • Kết nối internet

vungoan

Link download : http://www.free-medical-dictionary.com/FMDv1.exe

Trả lời