Free Flash Logos

Free Flash Logos là một ứng dụng web tuyệt vời, cho phép người dùng tạo ra các biểu tượng logo mà không gặp phải hạn chế nào.

Free Flash Logos

Bên cạnh đó, đây còn là ứng dụng vô cùng độc đáo nhờ khả năng tạo logo flash hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, nó cũng hỗ trợ khẩu hiệu và tùy chỉnh phông chữ của văn bản trong slogan.

Bé Ngoan

Link download : http://www.freeflashlogos.com/

Trả lời