Free File Unlocker Portable

Free File Unlocker là chương trình mở khóa các tập tin hoặc thư mục và dừng lại thông báo lỗi sau khi xóa, di chuyển và đổi tên các tập tin được sử dụng bởi các chương trình khác.

  • Không thể xóathư mục
  • Không thể xóafile:Truy cập bị từ chối
  • Tập tin này đượcsử dụng bởimột chương trình khác
  • Không thể đọc từtập tin nguồnhoặc ổ đĩa

Free File Unlocker được sử dụng để loại bỏ phần mềm độc hại và tiêu diệt virus, trojan.

Free File Unlocker

Phương Lan

Link download : http://cdn02.rada.vn/data/soft/2013/11/01/FreeFileUnlockerPortableSetup.exe

Trả lời