Free DVD Video Converter

Free DVD Video Converter là một ứng dụng nhỏ cho phép bạn chuyển đổi video DVD sang các tập tin video trên máy tính của mình: DVD sang AVI, MP4, iPod, iPhone, PSP, Blackberry, AppleTV, PS3 và Xbox.

Các đầu ra sẽ được lưu bằng cách sử dụng cài đặt trước một số chất lượng như AVI và MP4. Các tập tin được tối ưu hóa để phát trên iPod, iPhone, AppleTV, PSP, PS3, Blackberry, Xbox hoặc máy tính của bạn. Free DVD Video Converter hỗ trợ lựa chọn tiêu đề, ngôn ngữ và lựa chọn phụ đề (gắn vào hình ảnh).

 

Link download : http://downloads.dvdvideosoft.com/FreeDVDVideoConverter.exe

Trả lời