6:54 sáng - Thứ Sáu 23 Tháng Sáu, 2017

Free Audio CD Burner

Audio CD Burner là trình tạo đĩa CD từ wav, mp3,.. các tập tin WMA miễn phí.

Một số tính năng chính:

  • Ghi đĩa CD nhạc từ wav, mp3, wma…;
  • Giải mã định dạng nhạc nén.
  • Theo dõi âm thanh để thiết lập một âm thanh cá nhân.

Link download : http://downloads.dvdvideosoft.com/FreeAudioCDBurner.exe