Free Audio CD Burner

Audio CD Burner là trình tạo đĩa CD từ wav, mp3,.. các tập tin WMA miễn phí.

Một số tính năng chính:

  • Ghi đĩa CD nhạc từ wav, mp3, wma…;
  • Giải mã định dạng nhạc nén.
  • Theo dõi âm thanh để thiết lập một âm thanh cá nhân.

Link download : http://downloads.dvdvideosoft.com/FreeAudioCDBurner.exe

Trả lời