Free AnyBurn

Any Burn là phần mềm gọn nhẹ, nhưng chuyên nghiệp để ghi đĩa CD / DVD / Blu-ray. Nó cung cấp một giải pháp miễn phí và đầy đủ để ghi đĩa.

Các tính năng:

  • Ghi tập tin ảnh: hỗ trợ tất cả các đĩa CD, DVD, và các tập tin hình ảnh Bluray, bao gồm cả iso, bin / cue, nrg, MDF / MDS, daa, UIF, isz, …
  • Ghi file và thư mục trong ổ cứng của bạn vào đĩa CD, DVD, hoặc đĩa Bluray
  • Xoá bỏ đĩa rewritable: hỗ trợ phương pháp xóa nhanh chóng
  • Tạo file ảnh từ đĩa: Sao chép đĩa CD, DVD, hoặc Bluray ISO hoặc BIN / CUE.
  • Tạo tập tin hình ảnh từ các tập tin và thư mục: Tạo ISO hoặc tập tin hình ảnh BIN / CUE
  • Chuyển đổi tập tin ảnh: chuyển đổi tất cả các đĩa CD, DVD, hoặc tập tin ảnh Bluray ISO hoặc định dạng BIN / CUE
  • Xem thông tin ổ đĩa và đĩa: xem thông tin chi tiết về ổ đĩa

AnyBurn trn Windows

Tổng hợp

Link download : http://www.anyburn.com/freeanyburn_setup.exe

Trả lời