ForceDelete

ForceDelete được sử dụng để xóa các file trong RAM mà không thể xóa như thông thường bởi chúng đang được sử dụng. Phần mềm này thực hiện bằng cách lên lịch xóa cho chúng khi khởi động lại và sau đó thực hiện công việc khi khởi động lại máy.

 ForceDelete

ForceDelete là một bảng điều khiển nên bạn cần phải mở ứng dụng Palm Prefs để truy cập nó. Tuy nhiên, bạn cũng nên cẩn thận khi sử dụng phần mềm này. ForceDelete còn có thể sử dụng để xóa các file hệ thống quan tọng. Điều này có thể khiến khởi động khó khăn hơn hoặc làm hại thiết bị di động của bạn.

Lamle

Link download : http://www.pocketgear.com/us,en,usd/freedownload.html?pid=4584201

Trả lời