Folder icon changer

Folder icon changer là phần mềm tìm kiếm và thay thế các biểu tượng chuẩn của một thư mục thành bất kỳ biểu tượng khác. Là phần mềm mạnh mẽ, giao diện thân thiện, dễ sử dụng.

Folder Icon Changer giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Điều quan trọng nhất là nó có thể làm cho các thư mục của bạn trở lên sống động và đẹp mắt hơn. 

Tính năng chính:

 • Thay đổi biểu tượng thư mục một cách nhanh chóng.
 • Giao diện đẹp và thân thiện.
 • Tìm kiếm các biểu tượng trong các tập tin.
 • Tìm kiếm các biểu tượng trong các thư mục.
 • Xuất các biểu tượng sang định dạng: BMP, JPG, JPEG, GIF.
 • Dễ sử dụng.

Tổng hợp

Link download : http://www.silvereaglesoft.com/Software/FIC.exe

Trả lời

Folder icon changer

Folder icon changer là phần mềm tìm kiếm và thay thế các biểu tượng chuẩn của một thư mục thành bất kỳ biểu tượng khác. Là phần mềm mạnh mẽ, giao diện thân thiện, dễ sử dụng.

Folder Icon Changer giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Điều quan trọng nhất là nó có thể làm cho các thư mục của bạn trở lên sống động và đẹp mắt hơn. 

Tính năng chính:

 • Thay đổi biểu tượng thư mục một cách nhanh chóng.
 • Giao diện đẹp và thân thiện.
 • Tìm kiếm các biểu tượng trong các tập tin.
 • Tìm kiếm các biểu tượng trong các thư mục.
 • Xuất các biểu tượng sang định dạng: BMP, JPG, JPEG, GIF.
 • Dễ sử dụng.

Tổng hợp

Link download : http://www.silvereaglesoft.com/Software/FIC.exe

Trả lời