FileZilla Server

FileZilla Server là phần mềm miễn phí mã nguồn mở cho phép bạn tự tạo lập và cấu hình FTP Server. Với FileZilla Server, bạn có khả năng tùy biến FTP Server rất mạnh, cho phép bạn tự thiết lập cổng, thiết lập mật khẩu, tạo (không giới hạn) và tùy biến users, group, có chế độ chống fxp / bounce attack, chạy multi-threaded, bảo mật với SSL, tự động ban users, thiết lập các giới hạn tốc độ …

FileZilla Server trn Windows

Một số thay đổi đáng chú ý của FileZilla Server phiên bản mới nhất:

  • Sửa lỗi bảo mật: không cho phép người dùng đổi tên hoặc xóa file qua lệnh command.
  • Xóa bỏ những giao thức Kerberos GSSAPI đã quá cũ hoặc không được kiểm tra.
  • Hỗ trợ chế độ TLS 1.2.
  • Sửa một số lỗi của các phiên bản trước đó.

Tổng hợp

 

Link download : http://download.filezilla-project.org/FileZilla_Server-0_9_43.exe

Trả lời