FileZilla Portable for Linux

Portable FileZilla là FileZilla FTP client phổ biến đóng gói như một ứng dụng di động, do đó bạn có thể mất danh sách các máy chủ của bạn và các thiết lập với bạn. Bạn có thể đặt nó trên ổ đĩa flash USB của bạn, iPod, ổ cứng di động hay trên một đĩa CD và sử dụng nó trên máy tính bất kỳ, mà không để lại bất kỳ thông tin cá nhân phía sau.

Link download : http://download.softpedia.ro/dl/8afd1ccefe44e94d060a190b2594c622/4dae4b4e/500049056/linux/FileZilla%203.2.4.1.runz

Trả lời