Files Terminator Free

Files Terminator Free dễ sử dụng, là một ứng dụng cho phép người dùng xóa vĩnh viễn các tập tin của họ và làm sạch không gian đĩa trống.

Tiện ích bảo vệ quyền riêng tư của người dùng bằng cách xóa vĩnh viễn các tài liệu nhạy cảm, những hình ảnh, video, và các tập tin khác bằng cách ghi đè lên không gian đĩa trống.

Files Terminator Free

Phần mềm này sử dụng một số phương pháp băm nhỏ (phân nhỏ) như: one pass Pseudorandom, British HMG IS5, two pass Russian GOST P50739-95, three pass US DoD 5220.22M, seven pass German VSITR, Canadian RCPM TSSIT OPS-II, Bruce Schneier and the 35-pass Peter Gutmann và hỗ trợ sử dụng kéo thả làm cho nó dễ dàng sử dụng hơn.

Trong tập tin băm nhỏ nội dung của các tập tin này được lựa chọn số lần ghi đè  một vài lần những dữ liệu ngẫu nhiên và lọc những tính năng xác định, và không thể phục hồi lại nữa.

Kết luận, Files Terminator Free rất nhanh chóng và dễ sử dụng, ứng dụng có giao diện thân thiện với người dùng, giúp người dùng xóa vĩnh viễn các tài liệu nhạy cảm và hoán đổi không gian đĩa trống.

Hương Ly

Link download : http://elefantsoftware.weebly.com/uploads/4/5/2/2/4522293/setup_files_terminator_free_2.5.0.10.exe

Trả lời