File Synchronizer

File Synchronizer là một ứng dụng đồng bộ hóa hai thư mục hoàn toàn miễn phí. Giao diện chương trình khá đơn giản và gọn gàng.

Ứng dụng này cho phép bạn chọn hai thư mục khác nhau bằng cách truy cập các ổ đĩa. Khi đã tải các thư mục lên, ứng dụng này yêu cầu phân tích các thư mục này. Số lượng tệp trong mỗi thư mục sẽ được liệt kê trong phần trên của cửa sổ giao diện. Đồng thời, số tệp được chọn để đồng bộ cũng hiển thị trong mục này.

Ứng dụng này hỗ trợ một vài chế độ làm việc. Ví dụ, bạn có thể đồng bộ cả hai thư mục một cách dễ dàng, tạo bản sao một trong hai thư mục, chỉ sao chép tệp mới hoặc tệp cũ, cũng như chỉ sao chép tệp có dung lượng lớn hoặc nhỏ.

Đồng thời, File Synchronizer này còn cho phép truy cập các thao tác dễ dàng bao gồm sao chép các tệp được chọn vào một trong hai thư mục hoặc đồng bộ các tệp đó vào cả hai thư mục. Bên cạnh đó, người dùng cũng được thông báo số lượng chính xác tệp đang được đồng bộ.

File Synchronizer

Một số tính năng chính:

  • Phù hợp để đồng bộ các tệp đa phương tiện dung lượng lớn như file MP3 hoặc video giữa hai ổ cứng mà không cần sao chép từng tệp một.
  • Tiết kiệm thời gian bằng cách chỉ sao chép các tệp mới hoặc khác nhau. Sử dụng chế độ Clone Mode để đồng bộ hóa một thư mục để khớp với thư mục gốc.
  • Hoạt động với các ổ đĩa ngoài và các máy tính kết nối qua mạng dây hoặc mạng wifi.
  • Hỗ trợ tiện ích sao lưu: chọn chỉ sao lưu những file không thay đổi hoặc chọn chế độ sao lưu nhanh (không thể sử dụng để sao lưu toàn bộ ổ đĩa vì chương trình này không có tính năng sao lưu file hệ thống).

Thùy Vân

Link download : http://www.karaosoft.com/downloads/FileSynchronizer.exe

Trả lời