File Shredder

Một số người lầm tưởng chỉ cần nhấn “Delete” là file đó biến mất trên máy tính. Nhưng ngay cả khi họ dọn sạch Recycle Bin, những phần mềm chuyên dụng vẫn có thể khôi phục lại file đó. File Shredder sẽ giúp ghi đè và xé lẻ bất cứ tệp tin nào với chuỗi nhị phân ngẫu nhiên.

Với File Shredder, bạn có thể an toàn xóa các tập tin và tài liệu từ ổ cứng của mình mà không sợ người khác khôi phục lại. Hiện nay có một vài công cụ để lấy lại những tập tin bị xóa trên hệ điều hành Windows. Những công cụ ấy được gọi là phần mềm khôi phục tập tin, đang tận dụng sự thiếu sót của lệnh Windows “delete” được sử dụng thường xuyên để xóa các tập tin. Trên thực tế, hành động “delete” trong Windows chỉ loại bỏ các bit thông tin từ các tập tin, vì vậy chúng có vẻ như đã bị xóa trong hệ điều hành. Người khác có thể dễ dàng lấy lại các tập tin bằng cách sử dụng phần mềm phục hồi tập tin chuyên ngành.

Để loại bỏ, hoặc xóa vĩnh viễn tập tin khỏi hệ thống của bạn, bạn phải sử dụng một chương trình có khả năng viết lại các tập tin với chuỗi ngẫu nhiên của dữ liệu nhị phân nhiều lần. Quá trình này thường được gọi là chia nhỏ. Bằng cách đó, nội dung thực tế của tập tin đã được ghi đè và khả năng phục hồi các tập tin chia nhỏ chủ yếu là trên lý thuyết.

Link download : http://www.fileshredder.org/files/file_shredder_setup.exe

Trả lời