File Savr

File Savr – Lưu trữ và sao lưu trực tuyến miễn phí

 

 

Các tính năng:
– Tải lên những tập tin lên đến 2GB với tài khoản miễn phí.
– 30 ngày dùng thử miễn phí nếu bạn mún đăng ký Premium.
– Thanh toán thấp: 0,99$/tháng.
– Thành viên miễn phí/trả phí đều có thể tải lên các tập tin lên đến 5GB.
– Tải khoản trả phí được cung cấp không gian lưu trữ lên đến 100GB.

Theo XHTT

Link download : http://www.filesavr.com/

Trả lời