FB Phishing Protector for Firefox

Phishing là một loại kỹ thuật dùng để đánh cắp thông tin cá nhân của người dùng, như là password, số credit card… bằng cách tạo ra một website giả mạo trông giống website thật rồi lừa người dùng vào trong đó để đánh cắp thông tin. Một trong những phương thức dễ dàng nhất để hack tài khoản facebook là tạo ra một trang login giả, hoặc chuyển người dùng tới đó.

FB Phishing Protector for Firefox

Gần đây đã xuất hiện khá nhiều trang web lừa đảo xung quanh Facebook có thể gây nguy hại cho tài khoản của bạn. Chính vì thế add-on này được thiết kế để giúp bảo vệ bạn khỏi những trang web đó. Facebook Phishing Protector sẽ cảnh báo cho bạn biết khi nhận thấy hành động bất thường, chẳng hạn như ý định nhập script hoặc trang web khác ngoài Facebook yêu cầu thông tin cá nhân của bạn. Facebook Phishing Protector sẽ liệt tất cả những đoạn mã gây tổn hại facebook vào danh sách đen, do đó làm cho việc lướt facebook được an toàn hơn. Về cơ bản, có 2 loại domain được liệt vào danh sách cho phép khi lướt facebook, đó là Google Analytics và Google. Ngoài những domain này ra, ứng dụng sẽ đưa ra pop up cảnh báo khi có một domain khác xâm nhập vào.

Hiện nay, một số domain đã liệt kê theo danh sách trắng có thể được phép nhập các script. Ngoài ra, các các ứng dụng trên facebook cũng có thể là giả mạo, có thể sẽ kêu bạn cung cấp thông tin hoặc dẫn bạn tới một trang giả tạo khác. Tuy nhiên, Facebook Phishing Protector cũng giúp bạn bảo vệ khỏi việc đó.

Phiên bản 4.2: Giới thiệu tính năng Tracking Protection mà khi được kích hoạt sẽ bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn thông qua việc khóa các script Facebook khi bạn không truy cập vào trang web của chúng. 

Đặng Hương

Link download : https://addons.mozilla.org/vi/firefox/addon/facebook-phishing-protector/

Trả lời