FacebookPasswordDecryptor

FacebookPasswordDecryptor là công cụ miễn phí nhằm khôi phục mật khẩu bị mất của tài khoản Facebook, được lưu trữ trên hầu hết các trình duyệt web cũng như tin nhắn. Hầu hết các ứng dụng đều lưu trữ mật khẩu đăng nhập nhằm tránh việc người dùng phải điền mật khẩu nhiều lần. Thông thường, những ứng dụng này sử dụng cơ chế mã hóa cá nhân của riêng họ để lưu trữ mật khẩu đăng nhập như mật khẩu tài khoản Facebook. FacebookPasswordDecryptor tự động “len lỏi” qua các ứng dụng này và ngay lập tức khôi phục mật khẩu tài khoản Facebook đã được mã hóa.

FacebookPasswordDecryptor là công cụ có thể chạy bất kì nơi nào mà không phải cài đặt cục bộ. Nó cung cung cấp bộ cài đặt dành cho người dùng muốn cài đặt cục bộ và sử dụng thường xuyên. Chương trình này hoạt động trên rất nhiều nền tảng từ Windows XP cho tới hệ điều hành mới nhất hiện nay là Windows 7.

Các tính năng chính của FacebookPasswordDecryptor:

FacebookPasswordDecryptor hỗ trợ khôi phục mật khẩu tài khoản Facebook đã được lưu trữ từ hầu hết các trình duyệt web và tin nhắn. Dưới đây là danh sách các ứng dụng được hỗ trợ:

  • Internet Explorer (all versions from 4 to 8)
  • Google Chrome
  • Paltalk Messenger
  • Miranda Messenger

Link download : http://www.softpedia.com/progDownload/FacebookPasswordDecryptor-Download-174794.html

Trả lời