Facebook Monitor

Facebook Monitor là một công cụ miễn phí để kiểm soát các hoạt động trên Facebook của con cái bạn.

Facebook Monitor

Facebook Monitor sẽ tự động chụp ảnh màn hình máy tính theo chu kỳ và ghi nhớ nhật ký các cuộc hội thoại và tin nhắn, các thông tin này sẽ được gửi vào một báo cáo chi tiết cho phụ huynh.

Facebook Monitor

Phần mềm này cũng cho phép phụ huynh giới hạn thời gian truy cập Facebook của trẻ.

Facebook Monitor

Các tính năng chính:

  • Kiểm soát các hoạt động trên Facebook của con bạn (nội dung chat, cập nhật trạng thái, ảnh,…).
  • Ghi lại cụ thể số lượng thời gian con cái bạn sử dụng Facebook.
  • Gửi báo cáo cho phụ huynh hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.
  • Quản lý thời gian con bạn sử dụng Facebook, đặt kế hoạch sử dụng hàng ngày.
  • Chặn Facebook.
  • Giao diện dễ dùng.
  • Hoạt động ở chế độ tàng hình, không cho trẻ nhận thấy các hoạt động của Facebook Monitor.

Thùy Vân

Link download : http://dfiles.freidea.com/download/fbmonitor_setup.exe

Trả lời