F-Spot 0.7.1 for Linux

F-Spot là trình quản lý hình ảnh mặc định hiện tại của Ubuntu, F-Spot là một trong những ứng dụng quản lý album hình ảnh tốt. Một số người thích nó, một số người lại không thích, nhưng mọi người đều đồng ý: nó có theo mặc định. F-Spot cho phép bạn sắp xếp hình ảnh, tải lên các mạng xã hội, chỉnh sửa ở mức cơ bản và thậm chí là cho phép mở rộng.

Link download : http://f-spot.org/Download

Trả lời