F-Secure Rescue CD for Linux

F-Secure Rescue CD là đĩa Live CD dựa trên Knoppix và sử dụng NTFS-3G để đọc/ghi các phân vùng NTFS. Nó hỗ trợ việc quét trên các ổ đĩa USB; hỗ trợ các phân vùng FAT, NTFS. F-Secure Rescue CD có thể cập nhật các file definition khi máy tính có kết nối Internet hoặc cập nhật thủ công thông qua ổ USB.

Sau khi download, giải nén được file iso. Từ file iso này, có thể ghi ra đĩa CD với Active ISO Burne.

Theo 3c.com

Link download : http://www.f-secure.com/linux-weblog/files/f-secure-rescue-cd-3.11.23804.zip

Nội dung cùng danh mục

Trả lời