F-Secure Online Scanner

Online Scanner là công cụ mạnh mẽ để quét và loại bỏ các loại virus hay spyware có thể gây sự cố cho máy tính. Công cụ này chỉ yêu cầu cài đặt một tiện ích cho trình duyệt đồng thời hoạt động ngay cả khi bạn đã cài đặt phần mềm bảo vệ khác trên máy tính.

F-Secure Online Scanner

Lưu ý rằng Online Scanner không tương thích với máy tính Apple Mac.

Trước khi bắt đầu quét máy tính, bạn cần cài đặt tiện ích F-Secure Online Scanner cho trình duyệt đang sử dụng.

Đặng Hương

Link download : http://www.f-secure.com/en/web/home_global/free-tools

Trả lời