Expression Calculator

Expression Calculator là một phần mềm nhỏ gọn, dễ sử dụng, đặc biệt thiết kế để cung cấp cho người dùng một máy tính chức năng.

Expression Calculator

Phần mềm này cũng cung cấp một công cụ chuyển đổi đơn vị tiện dụng. Vì vậy, Nó sẽ giúp bạn giải quyết các phương trình toán học một cách nhanh chóng. Ngoài ra, còn có thể quay và kiểm tra khả năng của mình cho chính mình.

Tại cửa sổ chính của Expression Calculator cho phép bạn để bắt đầu tính toán.

Tuyết Mai

Link download : http://excalc.googlecode.com/files/ecc-2.1.6076_en-US.zip

Trả lời