Evernote for Palm Pre

Evernote for Palm Pre biến thiết bị Palm Pre thành một tiện ích mở rộng cho bộ não của bạn, cho phép bạn nhớ tất cả mọi thứ, từ nhỏ đến lớn. Ghi lại các ghi chú, nắm bắt các cảm hứng, chụp ảnh và theo dõi các tác vụ, sau đó tìm kiếm chúng bất cứ lúc nào khi sử dụng thiết bị Palm Pre, máy tính hoặc trên web. Với Evernote for Palm Pre, bạn có thể tìm duyệt qua các ghi chú được tạo trên Palm Pre hoặc máy tính. Tạo ghi chú văn bản hoặc bản chụp màn hình, bạn cũng có thể thêm các bức ảnh hiện có của mình vào ghi chú. Cuộn chuột qua các thumbnail của ghi chú.

 

Link download : http://download.cnet.com/Evernote-for-Palm-Pre/3000-2381_4-75072903.html?tag=mncol

Trả lời