EULAlyzer

EULAlyzer là một tiện ích khá hữu dụng khi giúp người dùng xác định liệu một phần mềm nào đó có gì đáng nghi ngờ, chứa spyware, có thể xâm phạm đời tư người dùng hay không. EULAs sẽ phân tích và đưa ra cảnh báo mỗi khi người dùng tải và cài các phần mềm nguy hại.

Theo TTO

Link download : http://www.brightfort.net/downloads/eulalyzersetup22.exe

Trả lời