Epson Perfection V700 Photo for Mac

Hãy đảm bảo máy scan chưa kết nối tới máy tính trước khi nâng cấp/cài đặt/gỡ bỏ

Nâng cấp từ phiên bản trước/cài đặt một phiên bản mới

  • Làm theo các bước hướng dẫn cài đặt
  • Nối máy scan đến máy tính

Gỡ bỏ

Vào phần cài đặt máy scan chọn Uninstall

Link download : http://server1.rada.vn/data/soft/2013/11/29/PERV70_ASIA_OSX_3830_41.dmg

Trả lời