English by Picture

English by Picture (Engpic) là phần mềm được viết nhằm giúp trẻ em học từ vựng tiếng Anh bằng hình ảnh. Với Engpic, trẻ em sẽ có thể học và nhớ được các từ vựng tiếng Anh một cách dễ dàng thông qua các trò chơi có được thiết kế sẵn có giao diện đồ họa thân thiện. Ngoài ra Engpic cho người dùng khả năng cập nhật từ vựng, tạo ra từ điển hình ảnh của riêng mình.

 English by PictureEnglish by PictureEnglish by Picture

 

Link download : http://nchc.dl.sourceforge.net/project/engpic/eVoc/1.0/evoc_pocketpc-1.0.0-bin.zip

Trả lời