EncryptOnClick

Khi làm việc trong môi trường dùng chung máy tính với nhiều người hay chia sẻ ổ đĩa qua mạng ngang hàng, việc bảo vệ bí mật dữ liệu của bạn là rất quan trọng và cần thiết. Để bảo quản tài sản quý giá của mình, bạn có thể nhờ đến EOC.

Đây là một ứng dụng dễ sử dụng giống như người bảo vệ an ninh cho dữ liệu của bạn, cho phép bạn mã hóa và giải mã các file và thư mục dữ liệu của bạn một cách nhanh chóng và an toàn, với công nghệ mã hóa AES 256 bit cấp quân sự.

1.Cài đặt:

Nhấp kép vào EncryptOnClick_Setup.exe, rồi nhấp Next, chọn I accept the agreement Next Next Next Next Next Install Finish. Sau khi cài đặt xong, chương trình sẽ được kích hoạt với cửa sổ EncryptOnClick gồm: 2 nút File và Folder ở phần Encrypt (mã hóa), 2 nút File và Folder ở phần Decrypt (giải mã), và nút Close bên dưới để thoát chương trình. Sau này để kích hoạt chương trình, bạn có thể nhấp kép vào biểu tượng chương trình có hình sơmi hồ sơ màu vàng bị khóa trên màn hình desktop hay nhấp Start/Programs/2BrightSparks/EncryptOnClick/ EncryptOnClick.

2.Mã hóa dữ liệu: 

Để mã hóa tập tin, bạn nhấp vào nút File ở phần Encrypt, tìm đến tập tin cần bảo vệ trong cửa sổ Open rồi chọn nó và nhấp Open. Kế đến, trong hộp thoại Password, bạn gõ vào mật khẩu tùy ý ở ô Password, gõ lại mật khẩu giống như trên ở ô Confirm Password rồi nhấp OK để chương trình tiến hành mã hóa tập tin. Sau khi mã hóa, biểu tượng của tập tin được mã hóa sẽ chuyển thành biểu tượng của chương trình EncryptOnClick.

Để mã hóa thư mục, bạn nhấp vào nút Folder ở phần Encrypt, rồi tiến hành các bước kế tiếp tương tự như trên. Sau khi mã hóa, biểu tượng của tất cả các tập tin trong thư mục được mã hóa sẽ chuyển thành biểu tượng của chương trình EncryptOnClick.

3.Giải mã dữ liệu:

Để giải mã tập tin, bạn nhấp vào nút File ở phần Decrypt, tìm đến tập tin có biểu tượng chương trình EncryptOnClick mà bạn muốn giải mã trong cửa sổ Open rồi chọn nó và nhấp Open. Kế đến, trong hộp thoại Password, bạn gõ vào mật khẩu mà bạn đã định trước đó cho tập tin ở ô Password rồi nhấp OK để chương trình tiến hành giải mã. Bạn phải gõ chính xác mật khẩu thì mới có thể giải mã được tập tin. Bạn cũng có thể giải mã tập tin bằng cách nhấp kép vào biểu tượng EncryptOnClick của tập tin muốn giải mã trong cửa sổ Windows Explorer, rồi gõ mật khẩu trong hộp thoại Password và nhấp OK. Sau khi giải mã xong, biểu tượng của tập tin sẽ được “lột vỏ” để trở lại biểu tượng ban đầu.

Để giải mã thư mục, bạn nhấp vào nút Folder ở phần Decrypt, rồi tiến hành các bước kế tiếp tương tự như giải mã tập tin. Bạn có thể giải mã từng tập tin trong thư mục được mã hóa theo cách giải mã tập tin ở trên, tuy nhiên bạn phải gõ đúng mật khẩu mà bạn đã định cho toàn thư mục. Sau khi giải mã thư mục, biểu tượng của tất cả các tập tin trong thư mục sẽ trở lại như ban đầu.

Lưu ý: Để sử dụng EncryptOnClick trên ổ đĩa USB (với hệ điều hành Windows XP hoặc cao cấp hơn), bạn hãy chép lên ổ đĩa USB các file sau: EncryptOnClick.exe, EncryptOnClick.exe.manifest, và XceedZip.dll (có trong thư mục thường là CPrograms Files2BrightSparksEncryptOnClick, sau khi cài đặt từ EncryptOnClick_Setup.exe)

 

Link download : http://www.2brightsparks.com/assets/software/EncryptOnClick_Setup.exe

Trả lời