Encoder MG

Encoder MG là một công cụ đơn giản và rất dễ sử dụng, ứng dụng này cho phép bạn mã hóa file Video sang các định dạng khác bao gồm: Định dạng AVI, MPEG, WMV, DivX, H.264/AVC, MKV, RM, MOV, XviD, 3GP, MP4, MKV….

Encoder MG

Dưới đây là một số tính năng chính của “Encoder MG”:

  • Hỗ trợ hầu hết các định dạng Video và Audio.
  • Giải nén, mã hóa file Video sang các định dạng khác như: Định dạng AVI, MPEG, WMV, DivX, H.264/AVC, MKV, RM, MOV, XviD, 3GP, MP4, MKV…

Yêu cầu:

  • NET Framework 2.0.

Tuyết Mai

Link download : http://files.getpedia.net/Data/2014/07/23/encodermg.exe

Trả lời