Eassos Recovery Free

Eassos Recovery Free là một chương trình phục hồi dữ liệu mạnh mẽ và dễ sử dụng. Sử dụng Eassos Recovery Free, bạn có thể phục hồi các file bị xóa từ Recycle Bin, hoặc bị mất do tai nạn phần mềm, tấn công ổ đĩa cứng virus, định dạng hoặc bị hư hỏng, bị mất phân vùng và không rõ lý do.

Eassos Recovery Free hỗ trợ IDE, SCSI, ổ đĩa cứng SATA, USB flash disk, hỗ trợ thẻ nhớ như thẻ SD và SD mini, hỗ trợ FAT(12/16/32) NTFS và EXT3 file. Nó hỗ trợ VMware, đĩa ảo VirtualBox và các tập tin máy tính ảo.

Eassos Recovery hỗ trợ GPT hỗ trợ và tương thích Windows 7.

Eassos Recovery Free

Phương Lan

Link download : http://www.eassos.com/eassos-recovery/download/ERFreeSetup350.exe

Trả lời