DropIt

DropIt là một ứng dụng tiện lợi dễ sử dụng, cho phép người dùng kéo và thả file popup hình ảnh và di chuyển hoặc sao chép chúng vào thư mục chọn trước.

 DropIt

Nhỏ, linh hoạt, công cụ “làm việc chăm chỉ” để tự động phân loại, lưu trữ dữ liệu tập tin và thư mục. Khi bạn cần tổ chức các file, DropIt có thể loại bỏ những bước tìm kiếm, nó sẽ tự mở thư mục và tập tin di chuyển xung quanh.

Bạn có thể cấu hình ropIt để di chuyển, sao chép hoặc nén các tập tin và thư mục đến nơi bạn muốn, dựa trên tên file hoặc loại tập tin, thậm chí có thể tiết kiệm các thông số trong Profiles cho nhiều mục đích khác nhau, projects, ổ đĩa hoặc máy tính. Giao diện đa ngôn ngữ giúp bạn làm việc với DropIt dễ dàng hơn.
 

Link download : http://jaist.dl.sourceforge.net/project/dropit/DropIt/v5.1/DropIt_v5.1_Setup.exe

Trả lời