DroidAtomix Free for Android

Đây là một trò chơi trí tuệ sử dụng các nguyên tử sẵn có để tạo nên các phân tử. Những nguyên tử có thể được di chuyển theo hướng lên trên, sang trái, phải, xuống dưới và tiếp tục di chuyển cho tới khi chúng chạm vật cản.

Một số tính năng chính của game:

  • Chọn màn.
  • Màn kế tiếp, màn sau.
  • Xem mô hình phân tử.
  • Đi lại nước.

DroidAtomix Free for Android DroidAtomix Free for Android DroidAtomix Free for Android DroidAtomix Free for Android Link download : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hnydteam.atomixenglish

Trả lời