Driver laptop Acer Aspire 7330

Driver cho dòng máy Acer Aspire 7330

Tải thêm Driver cho dòng laptop Acer Aspire 7320

Audio Driver

 • Audio Realtek cho Windows Vista: Audio_Realtek_6.0.1.5612_Vistax86_A.zip
 • Audio Realtek cho Windows 7: Audio_Realtek_6.0.1.5901_W7x64W7x86_A.zip

Bluetooth Driver

 • Bluetooth Broadcom cho Windows Vista: BlueTooth_Broadcom_6.0.1.5300_Vistax86_A.zip
 • Bluetooth Broadcom cho Windows 7: Bluetooth_Broadcom_6.2.0.9600_W7x64W7x86_A.zip

CIR (Consumer IR) Driver

 • CIR WinBond cho Windows Vista: CIR_Winbond_7.1.62.2012_Vistax86_A.zip
 • CIR Nuvoton cho Windows 7: CIR_Nuvoton_8.60.1000_W7x64W7x86_A.zip

Camera Driver

 • Camera Bison Camera Driver: Camera_Bison_2.0.0.10_Vistax86_A.zip
 • Camera Chicony Camera Driver: Camera_Chicony_59.528_Vistax86_A.zip
 • Camera Suyin Camera Driver cho Windows Vista: Camera_Suyin_2.0.8.1_Vistax86_A.zip
 • Camera Suyin Camera Driver cho Windows 7: Camera_Suyin_5.2.7.1_W7x64W7x86_A.zip

Card Reader Driver

 • CardReader Jmicron cho Windows Vista: CardReader_JMicron_1.00.10.04_Vistax86_A.zip
 • CardReader Jmicron cho Windows 7: CardReader_Jmicron_1.00.29.02_W7x64W7x86_A.zip

Chipset Driver

 • Chipset Intel: Chipset_Intel_8.7.0.1007_Vistax86_A.zip

Fingerprint Driver

 • Fingerprint Acer: FingerPrint_AcerAAA_6.0.00.13_Vistax86_A.zip

LAN Driver

 • Lan Broadcom: LAN_Broadcom_10.78.0.0_Vistax86_A.zip

Modem Driver

 • Modem Foxconn Modem Driver: Modem_Foxconn_2.1.87_Vistax86_A.zip
 • Modem liteon Modem Driver: Modem_Liteon_7.70.00.52_Vistax86_A.zip

SATA Driver

 • SATA Intel: IMSM_Intel_8.0.0.1039_Vistax86_A.zip

TV Tuner Driver

 • TV Tuner AverMedia cho Windows Vista: TV-Tuner_AVerMedia_1.1.0.27_Vistax86_A.zip
 • TV Tuner AverMedia cho Windows 7: TV Tuner_AverMedia_1.1.x.30_W7x86W7x64_A.zip

Touchpad Driver

 • TouchPad Synaptics cho Windows Vista: Touchpad_Synaptics_10.2.4_Vistax86_A.zip
 • TouchPad Synaptics cho Windows 7: TouchPad_Synaptics_13.2.4.12_W7x86W7x64_A.zip

VGA Driver

 • VGA Intel VGA Driver: VGA_Intel_7.15.10.1508_Vistax86_A.zip
 • VGA NVIDIA VGA Driver cho Windows Vista: VGA_nVidia_7.15.11.7490_Vistax86_A.zip
 • VGA NVIDIA VGA Driver cho Windows 7: VGA_NVIDIA_8.15.11.8664_W7x86_A.zip

Wireless LAN Driver

 • Wireless LAN Atheros Wireless LAN Driver Atheros for T60H976: Wireless LAN_Atheros_7.4.2.15_Vistax86_A.zip
 • Wireless LAN Atheros Wireless LAN Driver Atheros for T77H053: Wireless LAN_Atheros_7.6.0.126_Vistax86_A.zip
 • Wireless LAN Broadcom Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Broadcom_4.17.0.25.19_Vistax86_A.zip
 • Wireless LAN Foxconn Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Foxconn_7.4.2.15_Vistax86_A.zip
 • Wireless LAN Intel Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Intel_12.0.0.73_Vistax86_A.zip
 • Wireless LAN QMI Wireless LAN Driver: Wireless LAN_QMI_7.6.0.126_Vistax86_A.zip

Để tải chính xác Driver cho Laptop Acer Aspire 7330 bạn có thể làm theo hai cách sau đây:

Cách 1:

Truy cập vào đường dẫn này, nhập Serial Number của máy — nhấp chuột vào Search

hoặc nhập Product Model của máy: Acer Aspire 7330 — nhấp chuột vào Search

Cách 2:

Khi kích truy cập vào đường dẫn, và làm theo hướng dẫn như hình dưới đây:

Kích chuột vào Notebook — Aspire — Aspire 7330

Link download : http://cdn06.rada.vn/data/file/2014/Drivers/Thang11/06/Audio_Realtek_6.0.1.5901_W7x64W7x86_A.zip

Trả lời