Driver laptop Acer Aspire 7320

Driver cho dòng máy Acer Aspire 7320 Audio Driver

 • Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.5477_Vistax86.zip

Bluetooth Driver

 • Bluetooth Foxconn: Bluetooth_Foxconn_6.0.1.4900_Vistax86.zip

CIR (Consumer IR) Driver

 • CIR ENE: CIR_ENE_1.3.306.0_VistaX86.zip

Camera Driver

 • Camera Bison Camera Driver: Camera_Bison_7.32.701.12_VistaX86.zip
 • Camera Chicony Camera Driver: Camera_Chicony_5.7.31.400_VistaX86.zip
 • Camera Suyin Camera Driver: Camera_Suyin_5.8.31.500_VistaX86.zip

Card Reader Driver

 • CardReader Ricoh Card Reader Driver Windows Vista: CarReader_Ricoh_352.02_VistaX86.zip
 • CardReader Ricoh Card Reader Driver Windows 7: CardReader_Ricoh_360.01_W7x86_A.zip

MIR Driver

 • MIR ENE: MIR_ENE_3.0_W7x86_A.zip

Chipset Driver

 • Chipset Intel: Chipset_Intel_8.2.0.1014_VistaX86.zip

LAN Driver

 • Lan Broadcom: LAN_Broadcom_10.46.0.0_VistaX86.zip

Modem Driver

 • Modem Conexant: IMSM_Intel_7.6.0.1011_VistaX86.zip

SATA Driver

 • SATA Intel: TVtuner_Avermedia(A310)_1.1.0.25_VistaX86.zip

TV Tuner Driver

 • TV Tuner AverMedia TV Tuner Driver Windows Vista: TVtuner_Yuan_2.3.3.6_VistaX86.zip
 • TV Tuner Yuan TV Tuner Driver: TVtuner_Liteon_3.7.0.4 _VistaX86.zip
 • TV Tuner liteon TV Tuner Driver: TouchPad_ALPS_7.0.1101.17_VistaX86.zip
 • TV Tuner AverMedia TV Tuner Driver Windows 7: TV Tuner_AverMedia_1.1.0.30_W7x86_A.zip

Touchpad Driver

 • TouchPad ALPS Touchpad Driver: TouchPad_ALPS_7.0.1101.17_VistaX86.zip
 • TouchPad Synaptics Touchpad Driver: TouchPad_Synaptics_10.0.15_VistaX86.zip

Turbo Memory Driver

 • TurboMemory Intel: TurboMemory_Intel_1.1.0.1010_VistaX86.zip

VGA Driver

 • VGA ATI VGA Driver: VGA_ATI(M76)_8.441.0.0_VistaX86.zip
 • VGA Intel VGA Driver: VGA_Intel_7.14.10.1409_VistaX86.zip
 • VGA NVIDIA VGA Driver Windows Vista: VGA_Nvidia_7.15.11.6746_Vistax86.zip
 • VGA NVIDIA VGA Driver Windows 7: VGA_NVIDIA_8.16.11.8926_W7x86_A.zip

Wireless LAN Driver

 • Wireless LAN Atheros Wireless LAN Driver: WLAN_Atheros_7.3.1.73_VistaX86.zip
 • Wireless LAN Broadcom Wireless LAN Driver: WLAN_Broadcom_4.170.25.19_VistaX86.zip
 • Wireless LAN Intel Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Intel_11.5.0.34_Vistax64Vistax86_A.zip

Để tải chính xác Driver cho Laptop Acer Aspire 7320 bạn có thể làm theo hai cách sau đây:

Cách 1:

Truy cập vào đường dẫn này, nhập Serial Number của máy — nhấp chuột vào Search

hoặc nhập Product Model của máy: Acer Aspire 7320 — nhấp chuột vào Search

Cách 2:

Khi kích truy cập vào đường dẫn, và làm theo hướng dẫn như hình dưới đây:

Kích chuột vào Notebook — Aspire — Aspire 7320

Link download : http://cdn05.rada.vn/data/file/2014/Drivers/Thang11/05/Chipset_Intel_8.2.0.1014_VistaX86.zip

Trả lời