Driver laptop Acer Aspire 5741

Driver cho dòng máy Acer Aspire 5741

Download thêm driver cho các dòng laptop Acer: Acer Aspire 5516, Acer Aspire 5532, Acer Aspire 5534, Acer Aspire 5330

3G Module Driver

 • 3G Ericsson: 3G_Ericsson_6.1.13.7_W7x86W7x64_A.zip

SATA AHCI Driver

 • AHCI Intel: AHCI_Intel_9.5.6.1001_W7x86W7x64_A.zip

Intel iAMT Driver

 • AMT Intel: AMT_Intel_6.0.0.1179_W7x86W7x64_A.zip

Audio Driver

 • Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.6015_W7x86W7x64_A.zip

Bluetooth Driver

 • Bluetooth Atheros Bluetooth Driver for Windows 7 SP1: Bluetooth_Atheros_6.18.0624.0302_W7x86_A.zip
 • Bluetooth Atheros Bluetooth Driver (3.0): Bluetooth_Atheros_7.01.000.18_W7x86_A.zip
 • Bluetooth Atheros Bluetooth Driver: Bluetooth_Atheros_6.12.1201.202_W7x86W7x64_A.zip
 • Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver (3.0): Bluetooth_Broadcom_6.3.0.6000_W7x86_A.zip
 • Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver: Bluetooth_Broadcom_6.2.1.800_W7x86W7x64_A.zip

Camera Driver

 • Camera Chicony Camera Driver: Camera_Chicony_1.1.167.331_W7x86W7x64_A.zip
 • Camera liteon Camera Driver: Camera_liteon_1.0.4.0_W7x86W7x64_A.zip

Card Reader Driver

 • CardReader Realtek: CardReader_Realtek_6.1.7600.30110_W7x86W7x64_A.zip

Chipset Driver

 • Chipset Intel: Chipset_Intel_9.1.1.1024_W7x86W7x64_A.zip

LAN Driver

 • Lan Broadcom: Lan_Broadcom_12.4.1.0_W7x86W7x64_A.zip

Touchpad Driver

 • TouchPad ALPS Touchpad Driver: TouchPad_ALPS_7.105.2002.1309_W7x86W7x64_A.zip
 • TouchPad ELANTECH Touchpad Driver: TouchPad_ELANTECH_7.0.6.4_W7x86W7x64_A.zip
 • TouchPad Synaptics Touchpad Driver: TouchPad_Synaptics_14.0.19.0_W7x86W7x64_A.zip

Turbo Boost Driver

 • Turbo Boost Intel: Turbo Boost_Intel_1.0.1.1002_W7x86W7x64_A.zip

VGA Driver

 • VGA ATI VGA Driver: VGA_ATI_8.682.1.0_W7x86W7x64_A.zip
 • VGA Intel VGA Driver: VGA_Intel_8.15.10.2025_W7x86W7x64_A.zip
 • VGA NVIDIA VGA Driver: VGA_NVIDIA_8.16.11.8886_W7x86W7x64_A.zip

Wireless LAN Driver

 • Wireless LAN Atheros Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Atheros_8.0.0.259_W7x86W7x64_A.zip
 • Wireless LAN Broadcom Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Broadcom_5.60.18.8_W7x86W7x64_A.zip

Để tải chính xác Driver cho Laptop Acer Aspire 5741 có thể làm theo hai cách sau đây:

Cách 1:

Truy cập vào đường dẫn này, nhập Serial Number của máy:

hoạc nhập Product Model của máy: Acer Aspire 5741

Cách 2:

Truy cập vào đường dẫn, và làm theo hướng dẫn như hình dưới đây:

Kích chuột vào Notebook — Aspire — Aspire 5741

Link download : http://cdn05.rada.vn/data/file/2014/Drivers/Thang11/03/Chipset_Intel_9.1.1.1024_W7x86W7x64_A.zip

Trả lời