Driver laptop Acer Aspire 5532

Driver cho dòng máy Acer Aspire 5532

Tải thêm Driver cho Acer Aspire 5349Acer Aspire 5350

Audio Driver

 • Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.5904_W7x86W7x64_A.zip

Camera Driver

 • Camera Chicony Camera Driver: Camera_Chicony_1.1.74.216_W7x64W7x86_A.zip
 • Camera Suyin Camera Driver: Camera_Suyin_5.0.9.1_W7x64W7x86_A.zip

Card Reader Driver

 • CardReader Realtek Card Reader Driver (RST5159): CardReader_Realtek_6.1.7100.30095_W7x64W7x86_A.zip

LAN Driver

 • Lan Atheros LAN Driver (AR8131): Lan_Atheros_1.0.0.10_W7x86W7x64_A.zip
 • Lan Atheros LAN Driver: Lan_Atheros_1.0.0.10_W7x64W7x86_A.zip

Touchpad Driver

 • TouchPad ALPS Touchpad Driver: TouchPad_ALPS_7.102.2002.208_W7x86W7x64_A.zip
 • TouchPad Synaptics Touchpad Driver: TouchPad_Synaptics_13.2.2.0_W7x86W7x64_A.zip

VGA Driver

 • VGA ATI: VGA_ATI_8.634_W7x86W7x64_A.zip

Wireless LAN Driver

 • Wireless LAN Atheros Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Atheros_8.0.0.177_W7x64W7x86_A.zip
 • Wireless LAN Atheros Wireless LAN Driver (XB63 XB91 HB93): Wireless LAN_Atheros_8.0.0.238_W7x86W7x64_A.zip
 • Wireless LAN Broadcom Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Broadcom_5.60.18.8_W7x86W7x64_A.zip
 • Wireless LAN Foxconn Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Foxconn_5.30.21.0_W7x86_A.zip

Để tải chính xác Driver cho Laptop Acer Aspire 5532 có thể làm theo hai cách sau đây:

Cách 1:

Truy cập vào đường dẫn này, nhập Serial Number của máy:

Hoạc nhập Product Model của máy: Acer Aspire 5532

Cách 2:

Khi kích truy cập vào đường dẫn, và làm theo hướng dẫn như hình dưới đây:

Kích chuột vào Notebook-AspireAspire 5532

Link download : http://cdn02.rada.vn/data/file/2014/Drivers/Thang11/01/Audio_Realtek_6.0.1.5904_W7x86W7x64_A.zip

Trả lời