Driver cho laptop Acer Aspire E1 410

Driver cho dòng máy Acer Aspire E1-410:

 • Audio Driver: Audio_Realtek_v6.0.1.7027_W81x64_A.zip
 • Bluetooth Driver – Atheros: Bluetooth_Atheros_v8.0.1.305_W81x64_A.zip
 • Bluetooth Driver – Broadcom: Bluetooth_Broadcom_v12.0.0.7850_W81x64_A.zip
 • Card Reader DriverCard: Reader_Realtek_v6.2.9200.27040_W81x64_A.zip
 • LAN Driver: Lan_Realtek_v8.18.621.2013_W81x64_A.zip
 • Other Driver: Others_Intel_v1.0.0.1050_W81x64_A.zip
 • Touchpad Driver – ALPS: TouchPad_ALPS_v8.0.2020.204_W81x64_A.zip
 • Touchpad Driver – ELANTECH: TouchPad_ELANTECH_v11.6.28.201_W81x64_A.zip
 • Touchpad Driver – Synaptics: TouchPad_Synaptics_v17.0.6.17_W81x64_A.zip
 • VGA Driver – Intel: VGA_Intel_v10.18.10.3349_W81x64_A.zip
 • VGA Driver – NVIDIA: VGA_NVIDIA_v9.18.13.3182_W81x64_A.zip
 • Wireless LAN Driver – Atheros: Wireless LAN_Atheros_v10.0.0.263_W81x64_A.zip
 • Wireless LAN Driver – Broadcom: Wireless LAN_Broadcom_v6.30.223.170_W81x64_A.zip

Để tải chính xác Driver cho Laptop Acer Aspire E1-410 có thể làm theo hai cách sau đây:

Cách 1:

Truy cập vào đường dẫn này, nhập Serial Number của máy:

hoạc nhập Product Model của máy: Acer Aspire E1-410

Cách 2:

Khi kích truy cập vào đường dẫn, và làm theo hướng dẫn như hình dưới đây:

Kích chuột vào Notebook-AspireAspire E1-410

Lưu ý: Driver này được dùng chung cho dòng máy: Acer Aspire E1-410G

Link download : http://cdn03.rada.vn/data/file/2014/Drivers/Chipset_Intel.zip

Trả lời