Driver cho laptop Acer Aspire 4752

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4752 Tải driver cho các dòng máy Acer: Acer Aspire 4710, Acer Aspire 4739, Acer Aspire 4743, Acer Aspire 4749 3G Module Driver

 • 3G Huawei: 3G_Huawei_6.0.1.289_W7x86W7x64_A.zip

SATA AHCI Driver

 • AHCI Intel: AHCI_Intel_10.1.5.1001_W7x86W7x64_A.zip

Intel iAMT Driver

 • AMT Intel: AMT_Intel_7.0.0.1144_W7x86W7x64_A.zip

Audio Driver

 • Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.6423_W7x86W7x64_A.zip

Bluetooth Driver 

 • Bluetooth Atheros Bluetooth Driver (4.0): Bluetooth_Atheros_7.4.0.96_W7x86W7x64_A.zip
 • Bluetooth Atheros Bluetooth Driver (3.0): Bluetooth_Atheros_7.2.0.60_W7x86W7x64_A.zip
 • Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver (4.0): Bluetooth_Broadcom_6.5.0.2200_W7x86W7x64_A.zip
 • Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver (3.0): Bluetooth_Broadcom_6.3.0.7300_W7x86W7x64_A.zip

Card Reader Driver

 • CardReader Broadcom: CardReader_Broadcom_1.0.0.218_W7x86W7x64_A.zip

Chipset Driver

 • Chipset Intel: Chipset_Intel_9.2.0.1021_W7x86W7x64_A.zip

LAN Driver

 • Lan Broadcom: Lan_Broadcom_14.4.0.4_W7x86W7x64_A.zip

Modem Driver

 • Modem liteon: Modem_liteon_2.2.99_W7x86W7x64_A.zip

Touchpad Driver

 • TouchPad ALPS Touchpad Driver: TouchPad_ALPS_7.6.2015.1203_W7x86_A.zip
 • TouchPad Synaptics Touchpad Driver: TouchPad_Synaptics_15.1.18.0_W7x86W7x64_A.zip

USB Driver

 • USB Renesas (3.0): USB_Renesas_2.0.32.0_W7x86W7x64_A.zip

VGA Driver

 • VGA Intel VGA Driver: VGA_Intel_8.15.10.2345_W7x86_A.zip
 • VGA NVIDIA VGA Driver: VGA_NVIDIA_8.17.12.8590_W7x86_A.zip
 • VGA NVIDIA VGA Driver(PhysX): VGA_NVIDIA_9.10.0513_W7x86W7x64_A.zip

WiMax Driver

 • WiMax Intel: WiMax_Intel_5.30.1005.3_W7x86W7x64_A.zip

Wireless LAN Driver

 • Wireless LAN Atheros Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Atheros_9.1.0.209_W7x86W7x64_A.zip
 • Wireless LAN Broadcom Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Broadcom_5.100.82.135_W7x86W7x64_A.zip
 • Wireless LAN Intel Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Intel_14.0.2.2_W7x86W7x64_A.zip

Để tải chính xác Driver cho hệ điều hành bạn đang dùng hãy làm theo một trong hai cách sau:

Cách 1:

Truy cập vào đường dẫn này, nhập Serial Number của máy:

hoạc nhập Product Model của máy: Acer Aspire 4752

Cách 2:

Truy cập vào đường dẫn, và làm theo hướng dẫn như hình dưới đây:

Kích chuột vào Notebook — Aspire — Aspire 4752

Link download : http://cdn03.rada.vn/data/file/2014/Drivers/Thang10/10/Chipset_Intel_9.2.0.1021_W7x86W7x64_A.zip

Trả lời