2:16 chiều - Thứ Ba 28 Tháng Hai, 2017
Download phần mềm miễn phí >> Windows Dirvers >> Driver cho laptop Acer Aspire 4535

Driver cho laptop Acer Aspire 4535

Driver cho laptop Acer Aspire 4535 Audio Driver

  • Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.5904_W7x86W7x64_A.zip

Bluetooth Driver

  • Bluetooth Broadcom (20452046): Bluetooth_Broadcom_6.2.1.500_W7x86W7x64_A.zip

Card Reader Driver 

  • CardReader Realtek (RT5159): CardReader_Realtek_6.1.7600.30104_W7x86W7x64_A.zip

Fingerprint Driver

  • Fingerprint AuthenTec: Fingerprint_AuthenTec_6.1.62_W7x86W7x64_A.zip

LAN Driver

  • Lan Atheros (AR8131): Lan_Atheros_1.0.0.10_W7x86W7x64_A.zip

Modem Driver

  • Modem Conexant: Modem_Conexant_7.80.4.56_W7x86W7x64_A.zip

Touchpad Driver

  • TouchPad ALPS Touchpad Driver: TouchPad_ALPS_7.x5.2002.1306_W7x86W7x64_A.zip
  • TouchPad Synaptics Touchpad Driver: TouchPad_Synaptics_14.0.4.0_W7x86W7x64_A.zip

Driver For M9x

  • VGA ATI VGA: VGA_ATI_8.653_W7x64W7x86_A.zip

Wireless LAN Driver 

  • Wireless LAN Atheros Wireless LAN Driver (XB63 XB91 HB93): Wireless LAN_Broadcom_5.60.18.8_W7x86W7x64_A.zip
  • Wireless LAN Broadcom Wireless LAN Driver (43225): Wireless LAN_Atheros_8.0.0.238_W7x86W7x64_A.zip
  • Wireless LAN Ralink Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Ralink_3.0.2.0_W7x86W7x64_A.zip

Link download : http://cdn03.rada.vn/data/file/2014/Drivers/Thang10/06/Bluetooth_Broadcom_6.2.1.500_W7x86W7x64_A.zip