Driver cho laptop Acer Aspire 4352

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4352 Driver cho laptop Acer Aspire 4350, Acer Aspire 4349, Acer Aspire 4339  3G Module Driver

  • 3G Huawei: 3G_Huawei_6.0.1.289_W7x86W7x64_A.zip

SATA AHCI Driver

  • AHCI Intel: AHCI_Intel_10.1.5.1001_W7x86W7x64_A.zip

Intel iAMT Driver

  • AMT Intel: AMT_Intel_7.0.0.1144_W7x86W7x64_A.zip

Card âm thanh

  • Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.6423_W7x86W7x64_A.zip

Card Blutooth

  • Bluetooth Atheros Bluetooth Driver (4.0): Bluetooth_Atheros_7.4.0.96_W7x86W7x64_A.zip
  • Bluetooth Atheros Bluetooth Driver (3.0): Bluetooth_Atheros_7.2.0.60_W7x86W7x64_A.zip
  • Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver (3.0): Bluetooth_Broadcom_6.3.0.7300_W7x86W7x64_A.zip
  • Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver (4.0): Bluetooth_Broadcom_6.5.0.2200_W7x86W7x64_A.zip

Card Reader Driver

  • CardReader Broadcom: CardReader_Broadcom_1.0.0.218_W7x86W7x64_A.zip

Chipset Driver

  • Chipset Intel: Chipset_Intel_9.2.0.1021_W7x86W7x64_A.zip

LAN Driver

  • Lan Broadcom: Lan_Broadcom_14.4.0.4_W7x86W7x64_A.zip

Modem Driver

  • Modem liteon: Modem_liteon_2.2.99_W7x86W7x64_A.zip

Touchpad Driver

  • TouchPad ALPS: TouchPad_ALPS_7.6.2015.1203_W7x86_A.zip

Touchpad Driver

  • TouchPad Synaptics: TouchPad_Synaptics_15.1.18.0_W7x86W7x64_A.zip

USB Driver 

  • USB Renesas (3.0): USB_Renesas_2.0.32.0_W7x86W7x64_A.zip

Card màn hình

  • VGA Intel VGA Driver: VGA_Intel_8.15.10.2345_W7x86_A.zip
  • VGA NVIDIA VGA Driver: VGA_NVIDIA_8.17.12.8590_W7x86_A.zip
  • VGA NVIDIA VGA Driver(PhysX): VGA_NVIDIA_9.10.0513_W7x86W7x64_A.zip

WiMax Driver

  • WiMax Intel: WiMax_Intel_5.30.1005.3_W7x86W7x64_A.zip

Wireless LAN Driver

  • Wireless LAN Atheros Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Atheros_9.1.0.209_W7x86W7x64_A.zip
  • Wireless LAN Broadcom Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Broadcom_5.100.82.135_W7x86W7x64_A.zip
  • Wireless LAN Intel Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Intel_14.0.2.2_W7x86W7x64_A.zip

Để tải chính xác Driver cho Laptop Acer Aspire 4352 có thể làm theo hai cách sau đây:

Cách 1:

Truy cập vào đường dẫn này, nhập Serial Number của máy:

hoạc nhập Product Model của máy: Acer Aspire 4352

Cách 2:

Truy cập vào đường dẫn, và làm theo hướng dẫn như hình dưới đây:

Kích chuột vào Notebook — Aspire — Aspire 4352

Link download : http://cdn03.rada.vn/data/file/2014/Drivers/Thang10/03/Chipset_Intel_9.2.0.1021_W7x86W7x64_A.zip

Trả lời