Driver cho laptop Acer Aspire 4349

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4349  Driver cho laptop Acer Aspire 4349, Acer Aspire 4339, Acer Aspire 4336, Acer Aspire 4333, Acer Aspire 4332 SATA AHCI Driver

 • AHCI Intel: AHCI_Intel_10.0.0.1046_W7x86W7x64_A.zip

Audio Driver

 • Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.6392_W7x86W7x64_A.zip

Bluetooth Driver

 • Bluetooth Acer Bluetooth Driver: Bluetooth_Acer_7.4.0000.0095_W7x86W7x64_A.zip
 • Bluetooth Atheros Bluetooth Driver: Bluetooth_Atheros_6.18.0624.0301_W7x86_A.zip
 • Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver (4.0): Bluetooth_Broadcom_6.5.0.1410_W7x86W7x64_A.zip
 • Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver (3.0): Bluetooth_Broadcom_6.3.0.6450_W7x86W7x64_A.zip

Card Reader Driver

 • CardReader Alcor: CardReader_Alcor_1.0.32.84_W7x86W7x64_A.zip

Chipset Driver

 • Chipset Intel: Chipset_Intel_9.2.0.1015_W7x86W7x64_A.zip

LAN Driver

 • Lan Atheros: Lan_Atheros_1.0.2.43_W7x86W7x64_A.zip

Touchpad Driver

 • TouchPad Synaptics: TouchPad_Synaptics_15.1.18.0_W7x86W7x64_A.zip

Turbo Boost Driver

 • Turbo Boost Intel: Turbo Boost_Intel_7.0.0.1144_W7x86W7x64_A.zip

VGA Driver

 • VGA Intel: VGA_Intel_8.15.10.2342_W7x86_A.zip

Wireless LAN Driver

 • Wireless LAN Atheros Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Atheros_9.2.0.316_W7x86W7x64_A.zip
 • Wireless LAN Broadcom Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Broadcom_5.100.82.63_W7x86W7x64_A.zip
 • Wireless LAN Intel Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Intel_14.0.2.2_W7x86W7x64_A.zip
 • Wireless LAN Realtek Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Realtek_1005.12.0105.2011_W7x86W7x64_A.zip

Để tải chính xác Driver cho Laptop Acer Aspire 4349 có thể làm theo hai cách sau đây:

Cách 1:

Truy cập vào đường dẫn này, nhập Serial Number của máy:

hoạc nhập Product Model của máy: Acer Aspire 4349

Cách 2:

Truy cập vào đường dẫn, và làm theo hướng dẫn như hình dưới đây:

Kích chuột vào Notebook — Aspire — Aspire 4349

Link download : http://cdn02.rada.vn/data/file/2014/Drivers/Thang10/02/Chipset_Intel_9.2.0.1015_W7x86W7x64_A.zip

Trả lời