2:34 sáng - Thứ Năm 25 Tháng Năm, 2017
Download phần mềm miễn phí >> Windows Dirvers >> Driver cho laptop Acer Aspire 3410

Driver cho laptop Acer Aspire 3410

Driver cho dòng máy Acer Aspire 3410 Module Driver

 • 3G Huawei 3G Module Driver (EM770W): 3G_Huawei_2.0.3.827_W7x86W7x64_A.zip
 • 3G Option 3G Module Driver (GTM382E): 3G_Option_3.1.0.1162_W7x86W7x64_(GTM382E).zip
 • 3G QUALCOMM 3G Module Driver Gobi2000: 3G_QUALCOMM_2.14.99_W7x64W7x86_A.zip
 • 3G QUALCOMM 3G Module Driver Gobi-2000: 3G_QUALCOMM_1.1.09_W7x64W7x86_A.zip
 • 3G QUALCOMM 3G Module Driver (Gobi2000): 3G_QUALCOMM_1.1.18_W7x64W7x86_A.zip

SATA AHCI Driver

 • AHCI Intel: AHCI_Intel_8.9.0.1023_W7x64W7x86_A.zip

Audio Driver

 • Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.5888_W7x64W7x86_A.zip

Bluetooth Driver

 • Bluetooth Broadcom: Bluetooth_Broadcom_6.2.0.9700_W7x64W7x86_A.zip

Camera Driver

 • Camera Chicony Camera Driver For 1.0M and 0.3M: Camera_Chicony_1.1.149.115_W7x86W7x64_A.zip
 • Camera Suyin Camera Driver For 1.0M and 0.3M: Camera_Suyin_4.5.1.1_W7x64W7x86_A.zip
 • Camera Suyin Camera Driver For 1.0M: Camera_Suyin_5.2.5.3_W7x64W7x86_A.zip

Card Reader Driver

 • CardReader Realtek Card Reader Driver (RTS5159): CardReader_Realtek_6.1.7100.30087_W7x64W7x86_A.zip
 • CardReader Realtek Card Reader Driver: CardReader_Realtek_6.1.7600.30104_W7x64W7x86_A.zip

Chipset Driver

 • Chipset Intel: Chipset_Intel_9.1.1.1015_W7x86W7x64_A.zip

LAN Driver

 • Lan Atheros (AR8131): Lan_Atheros_1.0.0.10_W7x86W7x64_A.zip

SATA Driver AHCI

 • SATA Intel: SATA_Intel_8.9.0.1023_W7x86W7x64_A.zip

Touchpad Driver

 • TouchPad Synaptics: TouchPad_Synaptics_14.0.6_W7x64W7x86_A.zip

VGA Driver

 • VGA ATI VGA Driver: VGA_ATI_8.652.1_W7x64W7x86_A.zip
 • VGA Intel VGA Driver: VGA_Intel_8.15.10.1855_W7x86_A.zip

WiMax Driver

 • WiMax Intel (EP5150): WiMax_Intel_1.4.0.1_W7x64W7x86_A.zip

Wireless LAN Driver

 • Wireless LAN Atheros Wireless LAN Driver (XB63 XB91 HB93 HB95): Wireless LAN_Atheros_8.0.0.225_W7x64W7x86_A.zip
 • Wireless LAN Intel Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Intel_12.4.1.53_W7x64W7x86_A.zip
 • Wireless LAN Intel Wireless LAN Driver (Link1000): Wireless LAN_Intel_12.5.0.59_W7x64W7x86_A.zip
 • Wireless LAN Intel Wireless LAN Driver (5100/5300/5150/5350): Wireless LAN_Intel_12.4.1.11_W7x86W7x64_A.zip

Link download : http://download2.rada.vn/data/file/2014/Drivers/Thang09/22/Chipset_Intel_9.1.1.1015_W7x86W7x64_A.zip