Driver cho laptop Acer Aspire 1450

Driver cho dòng máy Acer Aspire 1450 Audio Driver

  • Audio Realtek: Audio_Realtek_5.10.0.5290_XPx86.zip

Bluetooth Driver

  • Bluetooth WIDCOMM: BlueTooth_WIDCOMM_1.3.2.7_XPx86.zip

CPU Driver

  • CPU AMD: CPU_AMD_5.1.2600.1152_XPx86.zip

Chipset Driver

  • Chipset VIA: Chipset_VIA_4.46_XPx86.zip

LAN Driver

  • Lan VIA: Lan_VIA_3.15.0.351_XPx86.zip

Modem Driver

  • Modem Agere: MODEM_Agere_2.1.31.0_XPx86.zip

Touchpad Driver

  • TouchPad Synaptics: Touchpad_Synaptics_7.5.4.0_XPx86.zip

VGA Driver

  • VGA ATI: VGA_ATI_6.14.10.6378_XPx86.zip

Wireless LAN Driver

  • Wireless LAN Broadcom: Wirless_Broadcom_3.30.15.0_XPx86.zip

Để tải chính xác Driver cho Laptop Acer Aspire 1450 có thể làm theo hai cách sau đây:

Cách 1:

Truy cập vào đường dẫn này, nhập Serial Number của máy:

hoạc nhập Product Model của máy: Aspire 150

Cách 2:

Truy cập vào đường dẫn, và làm theo hướng dẫn như hình dưới đây:

Kích chuột vào Notebook-Aspire-Aspire 1450

Link download : http://download2.rada.vn/data/file/2014/Drivers/Thang09/19/Chipset_VIA_4.46_XPx86.zip

Trả lời